www.helgeland-industrier.no Om HIAS To. 3. des. 2020

 

Om Helgeland Industrier AS (HIAS)

 

Helgeland Industrier AS er en moderne kompetanse- og industribedrift. Om lag 400 personer har sitt daglige virke i HIAS konsernet. På oppdrag fra NAV tilbyr HIAS en rekke ulike arbeidsrettede tiltak. Dette innebærer ulike personaltjenester, arbeidstrening og kvalifisering i en rekke fagområder. Vårt personale har en betydelig tverrfaglig veiledningskompetanse. I tillegg har HIAS tett samarbeid med næringslivet i regionen og tilrettelegger for ekstern arbeidstrening og formidling til bedrifter og offentlig virksomhet. 

 

HIAS er en stor leverandør av tjenester til offentlig og privat næringsliv. Blant annet har vi institusjonsvaskeri, mekanisk verksted, catering, egne kurs- og selskapslokaler, snekkerverksted, reklameavdeling og vedsentraler. Bedriften leverer også tjenester til oljevirksomheten utenfor Helgelandskysten.

 

Helgeland Industrier AS ble stiftet i 1975. Eierne til bedriften er Nordland fylkeskommune og 11 Helgelandskommuner. Privat næringsliv eier også en mindre del av aksjene.

 

HIAS er medlem av Attføringsbedriftene i NHO Service. Bedriften er også IA bedrift.

 

HIAS konsernet omsetter varer og tjenester for ca. kr. 75,0 millioner pr. år.

Konsernet har en solid økonomi

 

HIAS sin overordnete kvalitetspolitikk er

"å levere varer og tjenester til riktig pris og kvalitet til riktig tid og sted"

Helgeland Industrier AS HIAS ASV attføring tilrettelegging tilpasning aktivitør arbeidstrening arbeid jobb yrke kurs opplæring vask vaskeri renseri snekkerverksted treprodukter paller stoler kjøkken kantine kantinedrift catering selskapsmat koldtbord kaker middag utleie av møtelokaler lokaler fest konferanser møter møterom arrangement konfirmasjon bryllup dåp begravelser bursdager fest selskap salg av ved vedsentral vedsentralen favn skilt reklame reklameartikler trykk print klær mekanisk verksted trapp trapper trappeproduksjon Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland
web: info helgeland