www.helgeland-industrier.no Arbeidsrettede tiltak | Avklaring Sø. 26. mai 2019

Avklaring

 

Dette er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å få kartlagt dine muligheter for videre utdanning og arbeid.

Tiltaket har en varighet på inntil 12 uker

 

Gjennom avklaringsperioden kan du velge å arbeide i disse avdelingene hos oss på HIAS:

 

 

- Catering

- Snekkerverksted

- Mekanisk avdeling

- Vaskeri

- Kontor / sentralbord

- Vedsentral

Helgeland Industrier AS HIAS ASV attføring tilrettelegging tilpasning aktivitør arbeidstrening arbeid jobb yrke kurs opplæring vask vaskeri renseri snekkerverksted treprodukter paller stoler kjøkken kantine kantinedrift catering selskapsmat koldtbord kaker middag utleie av møtelokaler lokaler fest konferanser møter møterom arrangement konfirmasjon bryllup dåp begravelser bursdager fest selskap salg av ved vedsentral vedsentralen favn skilt reklame reklameartikler trykk print klær mekanisk verksted trapp trapper trappeproduksjon Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland
web: info helgeland