www.helgeland-industrier.no Arbeidsrettede tiltak | Arbeidspraksis Sø. 26. mai 2019

Arbeidspraksis (APS)

 

Dette er et arbeidsrettet tiltak for deg som av ulike grunner har behov for en tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging.

Gjennom veiledning og individuell oppfølging kan du bli forberedt på å mestre en jobb i arbeidsmarkedet, eller videre skolegang/kurs. Du kan få tilbud om utprøving/opplæring ved en av våre avdelinger eller i eksterne bedrifter. Tiltaket har en varighet på inntil 12 måneder, med mulighet for forlengelse i inntil 12 måneder til.

 

Hos oss på HIAS kan denne arbeidstreningen foregå ved disse avdelingene:

 

- Catering

- Snekkerverksted

- Mekanisk avdeling

- Vaskeri

- Kontor / sentralbord

- Vedsentral

Helgeland Industrier AS HIAS ASV attføring tilrettelegging tilpasning aktivitør arbeidstrening arbeid jobb yrke kurs opplæring vask vaskeri renseri snekkerverksted treprodukter paller stoler kjøkken kantine kantinedrift catering selskapsmat koldtbord kaker middag utleie av møtelokaler lokaler fest konferanser møter møterom arrangement konfirmasjon bryllup dåp begravelser bursdager fest selskap salg av ved vedsentral vedsentralen favn skilt reklame reklameartikler trykk print klær mekanisk verksted trapp trapper trappeproduksjon Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund Helgeland
web: info helgeland